10 EURO 100. VÝROČIE NARODENIA ALEXANDRA DUBČEKA PROOF | SLOVENSKO 2021

45,00

Strieborná 10€ minca vydaná pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka – PROOF kvalita

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 10€ADPROOF Kategórie:

Popis

10 EURO 100. VÝROČIE NARODENIA ALEXANDRA DUBČEKA PROOF | SLOVENSKO 2021

Strieborná zberateľská eurominca v hodnote 10€ vydaná pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka v PROOF kvalite.
Minca je uložená v etui čiernej farby a je dodávaná spolu s informačným letákom.

Údaje o minci

Autor: averz: Štefan Novotný
reverz: Mgr. art. Martin Sabol
Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • ĽUDSKOSŤ – VLASTENECTVO – DEMOKRACIA
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad:
  • v bežnom vyhotovení 3 900 ks
  • v proof vyhotovení 11 100 ks
Emisia: 26.11.2021

Popis

Alexander Dubček (1921 – 1992) – jedna z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín, uznávaný doma i vo svete ako demokrat a Európan. Bol lídrom KSČ necelých 16 mesiacov v rokoch 1968 – 1969. Jeho meno je symbolom obrodného procesu a neúspešného pokusu o nastolenie socializmu s ľudskou tvárou v Československu. Po dvadsaťročnej normalizačnej nútenej „prestávke“ v pozícii „väzňa na slobode“ sa vrátil na konci studenej vojny do domácej i európskej politiky. V jeho hodnotovom vzorci zostali na prvom mieste ľudskosť, sociálne cítenie, vlastenectvo a demokracia. Významným medzníkom v jeho osobnom živote bol november 1988, keď mu jedna z najstarších univerzít na svete – univerzita v talianskej Bologni, udelila titul Dr. h. c. Bola to vysoká pocta nielen jemu, ale aj celému reformnému a demokratickému hnutiu v Československu. Pri preberaní diplomu sa Dubček prihlásil aj k výstavbe „spoločného európskeho domu“, čo ho prezentovalo ako politika európskeho rozmeru. Presadzoval dôslednú platformu demokratického socializmu sociálnej spravodlivosti v pluralitnej občianskej spoločnosti.

Lícna strana mince

Na líci zberateľskej euromince je ako symbol slobody vyobrazená holubica, do ktorej tela je kompozične vsadený náznak československej vlajky. V ľavej hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO a v pravej časti je štátny znak Slovenskej republiky. Pod ním je letopočet 2021. V pravej spodnej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Pod ním je iniciálka priezviska autora lícnej strany zberateľskej euromince Štefana Novotného N a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami.

Rubová strana mince

Na rube zberateľskej euromince je portrét Alexandra Dubčeka, ktorý v ľavej časti mincového poľa dopĺňa faksimile jeho podpisu. Pod portrétom sú v dvoch riadkoch meno a priezvisko ALEXANDER DUBČEK a štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Martina Sabola. Vpravo od portrétu sú letopočty narodenia a úmrtia Alexandra Dubčeka 1921 – 1992.

Zdroj: Národná banka Slovenska