10 EURO 200. VÝROČIE NARODENIA ANDREJA SLÁDKOVIČA PROOF | SLOVENSKO 2020

35,00

Strieborná 10€ minca vydaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča – PROOF kvalita

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 10€ABSPROOF Kategórie:

Popis

10 EURO 200. VÝROČIE NARODENIA ANDREJA SLÁDKOVIČA PROOF | SLOVENSKO 2020

Strieborná zberateľská eurominca v hodnote 10€ vydaná pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského romantického básnika, literárneho kritika, prekladateľa a predstaviteľa štúrovskej generácie Andreja Braxatorisa Sládkoviča v PROOF kvalite.
Minca je uložená v etui čiernej farby a je dodávaná spolu s informačným letákom.

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • KTO LÁSKE A KRÁSE ŽIJE, VEČNE ZOSTANE MLADÝ
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad:
  • v bežnom vyhotovení 2 800 ks
  • v proof vyhotovení 6 350 ks
Emisia: 30.03.2020

Popis

Andrej Sládkovič (31. 3. 1820 – 20. 4. 1872), vlastným menom Braxatoris, bol významný slovenský romantický básnik, literárny kritik a prekladateľ, predstaviteľ štúrovskej generácie. K jeho básnickým prvotinám patrí filozoficko-reflexívna báseň Sôvety v rodine Dušanovej. Jedným z vrcholov jeho tvorby je básnická skladba Marína, ktorá v sebe spája prvky ľúbostnej a reflexívnej lyriky. Jej text predstavuje jedno z najpôsobivejších diel slovenskej poézie. Lyricko-epickou skladbou Detvan Sládkovič naplnil dobovú požiadavku tvorby vlastenecky orientovanej poézie. Táto skladba pritom spolu s Marínou predstavuje autentický vrchol jeho básnického diela. Sládkovič participoval na organizácii Martinského národného zhromaždenia (1861), ako zakladajúci člen sa tiež podieľal na založení Matice slovenskej (1863). Organizačnou, literárno-kritickou činnosťou i vlastnou (najmä príležitostnou a vlastenecky ladenou) tvorbou naďalej výrazne ovplyvňoval vývin slovenského kultúrneho života.

Lícna strana mince

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená kompozícia kvetov a siluety ženy stvárňujúcej múzu Andreja Sládkoviča – Marínu. Štátny znak Slovenskej republiky je v pravej časti kompozície. V spodnej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2020. Označenie nominálnej hodnoty 10 EURO je v opise v hornej časti mincového poľa. Vľavo od kompozície je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami. Vpravo od kompozície sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL.

Rubová strana mince

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Andreja Sládkoviča. V spodnej časti portrétu je faksimile jeho podpisu. V pravej časti mincového poľa sú v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia a úmrtia 1820 a 1872. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise meno a priezvisko ANDREJ SLÁDKOVIČ.

Zdroj: Národná banka Slovenska