PAMÄTNÝ LIST 20€/2021 – OBJAVENIE DEMÄNOVSKEJ JASKYNE SLOBODY

9,00

Pamätný list prvého dňa predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 20 euro s motívom „Objavenie Demänovskej jaskyne slobody – 100. výročie“.

Na sklade

Katalógové číslo: NPL20€DJ21 Kategórie:

Popis

NUMIZMATICKÝ PAMÄTNÝ LIST – OBJAVENIE DEMÄNOVSKEJ JASKYNE SLOBODY | SLOVENSKO 2021

Pamätný list prvého dňa predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 20 euro s motívom „Objavenie Demänovskej jaskyne slobody – 100. výročie“.

Údaje o liste

Náklad: 2 000 ks

Popis

Demänovská jaskyňa slobody je súčasťou Demänovského jaskynného systému, ktorého dĺžka presahuje 41 km. Pre jaskyňu sú charakteristické rozmanité formy sintrovej výzdoby najrozličnejších tvarov a veľkostí hrajúce množstvom farieb a odtieňov. Patria k nim aj impozantné siene a dómy pospájané chodbami. Riečka Demänovka, ktorá vytvorila celý jaskynný systém, jaskyňou stále preteká. Demänovská jaskyňa slobody patrí medzi najkrajšie slovenské jaskyne. Jej objaviteľ, moravský učiteľ Alois Král, prenikol do podzemia cez ponor Demänovky v auguste roku 1921. Objavil impozantné riečisko a neskôr pre majestátnosť priestorov a bohatosť výzdoby dostala jaskyňa pôvodný názov Chrám slobody. Život v jaskyni ovplyvňuje prítomnosť a kvalita vody. Ako významný biotop a podzemná mokraď je Demänovská jaskyňa slobody spolu s ďalšími jaskyňami Demänovskej doliny zaradená do Zoznamu mokradí medzinárodného významu v zmysle Dohovoru o mokradiach, ktoré sú významné predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva. Motív na minci vychádza zo samotného objavu s motívom čakana ako symbolu pracovného nástroja a karbidky ako svetla, ktoré po prvýkrát preťalo podzemnú tmu v tejto jaskyni.