PAMÄTNÝ LIST 20€/2020 – CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ POĽANA

9,00

Pamätný list prvého dňa predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 20 euro s motívom „Chránená krajinná oblasť Poľana“.

Na sklade už iba 1

Katalógové číslo: NPL20€CHKOP20 Kategórie:

Popis

NUMIZMATICKÝ PAMÄTNÝ LIST – CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ POĽANA | SLOVENSKO 2020

Pamätný list prvého dňa predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 20 euro s motívom „Chránená krajinná oblasť Poľana“.

Údaje o liste

Náklad: 2 000 ks

Popis

Poľana nazývaná aj „sopečné srdce Slovenska“ je jednou z najzachovalejších vyhasnutých sopiek v  Európe. Pre výnimočné prírodné hodnoty bola v roku 1981 vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť, neskôr zaradená do siete biosferických rezervácií UNESCO a do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Poľana je prevažne lesnatým územím, jej najvyššie polohy zaberajú pôvodné vrcholové smrečiny Zadnej Poľany. Aj v minulosti odlesnené lokality predstavujú cenné spoločenstvá lúk, pasienkov a lesných čistín, na ktorých sa vyskytuje žltohlav najvyšší, páperníky a vstavačovité rastliny. Z ohrozených druhov vtákov tu hniezdia sokol sťahovavý, včelár lesný a vzácne aj orol skalný, Poľana je domovom aj našich veľkých šeliem – vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý. Nádherná, citlivou rukou dotknutá príroda a úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo v nej žijú, to je Poľana.